ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΚΛΑΔΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥ


 

 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Οικογενειακές Διαφορές

 • Διαζύγια, Επιμέλεια/Διατροφή/Επικοινωνία Τέκνων

 • Αναγνώριση Τέκνου

 • Σύμφωνα Συμβίωσης

Κληρονομικό Δίκαιο

 • Διαθήκες, Δωρεές, Γονικές Παροχές

 • Αποποιήσεις/ΑποδοχέςΚληρονομιάς

 • Κληρονομητήρια

 • Κληρονομικές Διεκδικήσεις

Αυτοκινητικές Διαφορές

 • Αποζημιώσεις από Τροχαία Ατυχήματα

              για κάθε είδους υλικές ζημίες/σωματικές βλάβες

 • Νομική Υποστήριξη για κλοπή οχήματος, φυσικά φαινόμενα κλπ.

 • Μικτή Ασφάλιση

Διακανονισμός Χρεών/ Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Ενοχικές Αξιώσεις

Εμπράγματες Αξιώσεις

Διαταγές Πληρωμής

Ασφαλιστικά Μέτρα

Εταιρείες

- Σύσταση και νομικός έλεγχος εταιρειών

- Συγχωνεύσεις / Τροποποιήσεις / Μετατροπές Εταιρειών

Εταιρικές Συμβάσεις

 • Εμπορικές συμβάσεις

 • Συμβάσεις εταιρειών, ηλεκτρονικού εμπορίου

 • Συμβάσεις αντιπροσώπευσης και διανομής

 • Συμβάσεις δικαιόχρησης (franchising)

Αξιόγραφα / Πιστωτικοί Τίτλοι

Πνευματική / Βιομηχανική Ιδιοκτησία

 • Κατοχύρωση έργων πνευματικής Ιδιοκτησίας / συγγενικών δικαιωμάτων

 • Συμβάσεις βιομηχανικής ιδιοκτησίας

 • Δικαστική προστασία σε περιπτώσεις προσβολής των πνευματικών δικαιωμάτων

 • Συμβάσεις παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

 • Προστασία από αθέμιτο ανταγωνισμό

 • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

 • Προστασία Εμπορικής Επωνυμίας και Σήματος

Δίκαιο του Διαδικτύου

 • Προστασία ιστοσελίδων, web / mobile applications,

 • Όροι χρήσης ιστοσελίδων και εφαρμογών

 • Προστασία Προσωπικών δεδομένων

- Αγοραπωλησίες/Μισθώσεις ακινήτων

- Συμφωνητικά μίσθωσης και χρονομίσθωσης

- Αστικές και εμπορικές μισθώσεις

- Επίλυση μισθωτικών διαφορών

- Χωροταξικό και πολεοδομικό δίκαιο

- Διαχείριση περιουσίας

- Εγγραφές στο Υποθηκοφυλακείο και στο Εθνικό Κτηματολόγιο

- Έλεγχος τίτλων

- Απαλλοτριώσεις - αποζημιώσεις

- Πολεοδομικές παραβάσεις

- Φορολογία ακινήτων

 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Σύνταξη εγκλήσεων/μηνύσεων/υπομνημάτων

 • Παράσταση ενώπιον Ποινικών Δικαστηρίων

 • Υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος και φοροδιαφυγής

 • Υποθέσεις ηλεκτρονικού εγκλήματος

 • Ποινική ευθύνη ιατρών

 • Διαφορές με Ασφαλιστικά Ταμεία για συντάξεις και νοσήλια

 • Εκπροσώπηση ενώπιον Διοικητικών Αρχών για Πρόστιμα και επιβολή διοικητικών ποινών

 • Φορολογικός Σχεδιασμός

 • Συμβάσεις Εργασίας

 • Διεκδίκηση αποζημιώσεων από απολύσεις και εργατικά ατυχήματα

 • Διεκδικήσεις Δεδουλευμένων