Άρθρα > Αδέσποτοι σκύλοι παιδεύουσι Δήμους

Αδέσποτοι σκύλοι παιδεύουσι Δήμους

Οι Δήμοι και οι Κοινότητες έχουν υποχρέωση όχι μόνο να προβαίνουν στην περισυλλογή των αδέσποτων και επικίνδυνων σκύλων της περιφέρειάς τους, αλλά και να κατασκευάζουν τους κατάλληλους χώρους (καταφύγια), αν πρέπει να φυλαχθούν κιόλας.

 

Η περισυλλογή μπορεί να ενεργείται από ειδικά συνεργεία που προβλέπει ο ν. 2017/1992. Αν δεν τηρήσουν την υποχρέωσή τους αυτή, τότε, καλούνται να αποζημιώσουν τον πολίτη που δέχθηκε επίθεση σκύλου και τραυματίστηκε. Σημειώνεται ότι σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις οι Δήμοι Αθηνών και Πειραιώς υποχρεώθηκαν να αποζημιώσουν ο μεν πρώτος πολίτη που δαγκώθηκε στο αριστερό του πόδι από σκύλο, μέλος αγέλης αδέσποτων στην Κυψέλη, ο δε δεύτερος πολίτη που δαγκώθηκε στο Πασαλιμάνι. Και στις δύο περιπτώσεις κρίθηκε ότι οι Δήμοι ευθύνονται επειδή ακριβώς παρέλειψαν να υλοποιήσουν την υποχρέωσή τους, δηλαδή να εντοπίσουν και να περισυλλέξουν τα αδέσποτα αυτά σκυλιά. Η αποζημίωση που επιδικάστηκε περιελάμβανε δαπάνες για παροχή ιατρικής βοήθειας, για καταστροφή ρούχων και για στεναχώρια. (Δ.ΕφΑθ 29/2007)

 

Αντώνης Ξενικάκης