Άρθρα > Επιστροφή τόκων στεγαστικών δανείων

Επιστροφή τόκων στεγαστικών δανείων

Οικονομική ανάσα για τους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων αγοράς κατοικίας υπό ανέγερση ή για ανέγερση δικής τους κατοικίας. Κρίθηκε πως δεν είναι νόμιμη η τακτική πιστωτικών ιδρυμάτων να ζητούν και να παίρνουν τόκους για ολόκληρο το ποσόν του στεγαστικού δανείου που φαίνεται να χορηγούν από την πρώτη κιόλας μέρα, παρά το ότι αυτό εκταμιεύεται σταδιακά. Ο σχετικός όρος που υπάρχει στις προσυνταγμένες δανειακές συμβάσεις είναι άκυρος και αν στο μεταξύ ο δανειολήπτης έχει ήδη πληρώσει τόκους στο πιστωτικό ίδρυμα για ποσόν που δεν έχει εκταμιευτεί, δικαιούται να τα αναζητήσει πίσω.

 

Η λύση αυτή δόθηκε από τον Άρειο Πάγο μετά από δικαστική διαδικασία που ξεκίνησαν δανειολήπτες στεγαστικών δανείων. Όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις αυτές, οι δανειολήπτες καλούνται από το πιστωτικό ίδρυμα να υπογράψουν προσυνταγμένες δανειακές συμβάσεις. Ο όρος που συνήθως περιέχεται στις συμβάσεις αυτές είναι ότι ολόκληρο το ποσόν του δανείου θα παρέμενε στο Πιστωτικό Ίδρυμα, αλλά σε άτοκο λογαριασμό στο όνομα του δανειολήπτη. Το δε ποσόν του δανείου θα εκταμιευόταν ανάλογα με την πρόοδο των οικοδομικών εργασιών και μετά από πιστοποιήσεις των μηχανικών. Από την ίδια, όμως, σύμβαση προβλεπόταν ο εκτοκισμός του συνολικού ποσού του δανείου, πριν την εκταμίευσή του.

 

Πιο απλά, σύμφωνα με την σύμβαση φαινόταν να εκταμιεύεται ολόκληρο το ποσόν του δανείου, χωρίς όμως ο δανειολήπτης να το παίρνει στα χέρια του. Και μπορεί, μεν, να φαινόταν ως κατάθεση σε λογαριασμό του δανειολήπτη, και μάλιστα άτοκη, πλην όμως δεν είχε το δικαίωμα να το αναλάβει, αφού η σύμβαση προέβλεπε σταδιακή εκταμίευσή του. Η κατάθεση αυτή γινόταν μόνο και μόνο για να ενεργοποιηθούν οι υποχρεώσεις του δανειολήπτη, δηλαδή να καταβάλλει τόκους. Επομένως, ο δανειολήπτης στεγαστικού δανείου για αγορά – ανέγερση κατοικίας δεν είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τόκους από την αρχή της κατάρτισης της σύμβασης για ποσόν δανείου που δεν έχει εκταμιευτεί, αλλά παραμένει στο πιστωτικό ίδρυμα, ακόμα και σε λογαριασμό του δανειολήπτη. Και αν έχει ήδη εξοφλήσει μέρος του δανείου, σύμφωνα με τις τοκοχρεολυτικές δόσεις που είχε συμφωνήσει να καταβάλλει, θα πρέπει να κάνει νέους υπολογισμούς ως προς το ύψος του επιτοκίου, αλλά μόνο για τα ποσά του δανείου που είχαν εκταμιευτεί και κατά τους χρόνους εκταμίευσής τους. Τυχόν διαφορές μπορεί να τις αναζητήσει δικαστικά με άσκηση αγωγής. (ΑΠ 7/2011)

 

Ανδρέας Ξενικάκης