Άρθρα > Τα Δικαστήρια σώζουν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Τα Δικαστήρια σώζουν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

ΕΠΕΙΔΗ υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το παραπάνω άρθρο μας σχετικά με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών τους.

ΕΠΕΙΔΗ το πρόβλημα του χρέους των νοικοκυριών αρχίζει και παίρνει γιγαντιαίες διαστάσεις φέρνοντας τον κόσμο σε απόγνωση και απελπισία.

ΕΠΕΙΔΗ πολλοί ζήτησαν να μάθουν τι λένε τα δικαστήρια σε ανάλογες περιπτώσεις, φοβούμενοι για τα σπίτια τους.

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ στην συνέχεια ορισμένες δικαστικές αποφάσεις όπου ο δικαστής (ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ) του πρώτου βαθμού, αντιμετωπίζει ανάλογες περιπτώσεις. 

 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΡΩΤΗ: Είναι παντρεμένος με ένα παιδί, άνεργος και παίρνει από τον ΟΑΕΔ επίδομα ανεργίας 500 ευρώ τον μήνα. Η γυναίκα του απασχολείται εποχιακά και παίρνει 900 ευρώ μηνιαίως. Ο σύζυγος έχει ως περιουσιακά στοιχεία ένα σπίτι (κύρια κατοικία) 100 τ.μ., αξίας 80.000 ευρώ και ένα αυτοκίνητο, αξίας 2.000 ευρώ. Το σύνολο των οφειλών τους στις τράπεζες είναι 134.000 ευρώ. Από μία τράπεζα πήραν τρία στεγαστικά δάνεια, για τα οποία είχε εγγραφεί προσημείωση υποθήκης, ύψους 102.000 ευρώ και ένα καταναλωτικό δάνειο 16.500 ευρώ. Από άλλη τράπεζα είχαν πάρει ένα καταναλωτικό δάνειο ποσού 14.000 ευρώ. Ζήτησαν ρύθμιση από το Ειρηνοδικείο. Τι πέτυχαν;

Με δικαστική απόφαση κρίθηκε ότι ο σύζυγος θα πρέπει να καταβάλει στις δύο τράπεζες για την εξυπηρέτηση των οφειλών του το ποσό των 400 ευρώ μηνιαίως για τέσσερα έτη. Μετά τις καταβολές αυτές διαγράφονται τα υπόλοιπα των καταναλωτικών δανείων. Επίσης, το δικαστήριο είπε όχι στον πλειστηριασμό του σπιτιού τους και για τη διάσωσή του τον υποχρέωσε να καταβάλλει στην τράπεζα (για την εξυπηρέτηση των στεγαστικών δανείων) το ποσό των 333 ευρώ μηνιαίως για 17 χρόνια (2/2011 Ειρηνοδικείο Πατρών).

 

 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ: Συνταξιούχος του ΙΚΑ, ηλικίας 60 ετών, παίρνει προσωρινή σύνταξη 390 ευρώ και οριστική 500 ευρώ. Πλην όμως τα χρέη της από καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια φτάνουν στις 65.000 ευρώ. Έχει ένα σπίτι 105 τ.μ., αξίας 75.000 ευρώ. Το Δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να ρυθμίσει τα χρέη της και την υποχρέωσε να καταβάλλει συνολικά στους δανειστές της για τα πρώτα τέσσερα έτη το ποσό των 140 ευρώ μηνιαίως και μετά την πάροδο τριετίας από τη δημοσίευση της απόφασης και για 16 έτη το ποσό των 300 ευρώ μηνιαίως, ενώ εξαίρεσε την εκποίηση της κατοικίας της ( 3/2011 Ειρηνοδικείο Πατρών).

 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΡΙΤΗ: Οφειλέτης συνταξιούχος, ηλικίας 60 ετών, με προσωρινή σύνταξη 630 ευρώ και οριστική 800 ευρώ. Τα χρέη του από καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια ανέρχονταν στις 85.000 ευρώ. Διέθετε δύο σπίτια, το ένα είχε αξία 90.000 ευρώ και το άλλο 40.000. Το Δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να ρυθμίσει τα χρέη του και τον υποχρέωσε να καταβάλλει συνολικά στους πιστωτές του για τα πρώτα τέσσερα έτη το ποσό των 200 ευρώ μηνιαίως. Διέταξε την εκποίηση του ενός ακινήτου και μετά την πάροδο τριετίας από τη δημοσίευση της απόφασης και για 16 έτη τον υποχρέωσε να αποκληρώσει την οφειλή με ποσό που θα καθοριστεί αφού αφαιρεθούν όσα χρήματα εισπραχθούν από την εκποίηση του ακινήτου. Με τον τρόπο αυτό διέσωσε το σπίτι που αποτελούσε την κύρια κατοικία του (4/2011 Ειρηνοδικείο Πατρών).

 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ: Οφειλέτης συνταξιούχος, με σύνταξη 1560 ευρώ, εκ των οποίων έχει παραχωρήσει 750 ευρώ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εξυπηρέτηση στεγαστικού δανείου. Οι οφειλές του ανέρχονταν στις 222.000 ευρώ. Το Δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να ρυθμίσει τα χρέη του, να εξαιρέσει από την εκποίηση την μοναδική κατοικία του αξίας 124.000 ευρώ, να καταβάλλει σε όλους τους πιστωτές τους συμμετρικά το ποσό των 310 ευρώ για τέσσερα έτη και στη συνέχεια, τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της απόφασης, να καταβάλλει 310 ευρώ μηνιαίως σε όλους τους πιστωτές για μια δεκαετία (15/2011 Ειρηνοδικείο Αθηνών).

 

Ανδρέας Ξενικάκης